Kablo Taşıyıcı Sistem İnşaatı Yapımı

Erdemir Enerji Üretim Dağıtım Müdürlüğü adına 5 bölgeyi kapsayan 120 tonluk çelik konstrüksiyon kablo taşıyıcısı
imalatının yapılması ve yerlerine montajı.