Tartım Sistemi Kurulması

Erdemir Çelikhane malzeme hazırlama tesisinden aktarılan CaCO3'ün tonaj takibi yapılabilmesi için yeni tartı sisteminin
projelendirilmesi ve LoadCell'ler yardımı ile dijital sistemin çalıştırılması.

Tartım Sistemi CaCO3
Tartım Sistemi CaCO3